XÁC ĐỊNH TÍN HIỆU PHÂN KỲ RSI

0
84

Một cách khác để sử dụng chỉ báo RSI để giúp bạn giao dịch tốt hơn là xác định tín hiệu phân kỳ RSI . Phân kỳ là gì? Đôi khi, chỉ báo RSI sẽ không di chuyển cùng hướng với thị trường  được gọi là phân kỳ . Nó rất hữu ích để thông báo cho các bạn về sự đảo ngược xu hướng sắp xảy ra và cho các bạn cơ hội tham gia giao dịch. Các bạn có thể xác định phân kỳ tăng và giảm .

Sự phân kỳ Bullish

Xảy ra khi thị trường đang trong một xu hướng giảm và giá đang tạo ra một mức thấp mới nhưng chỉ số RSI không tiếp tục thấp hơn và thay vào đó bắt đầu tăng trở lại. Đây là một tín hiệu tăng cho thấy xu hướng sắp thay đổi hướng sang xu hướng tăng. Điều này cho chúng tôi cơ hội để BUY

Sự phân kỳ của Bearish

Xảy ra khi thị trường đang trong xu hướng tăng và giá đang tạo ra những mức cao mới nhưng chỉ số RSI không tiếp tục cao hơn. Thay vào đó, chỉ báo RSI quay xuống. Đây là một tín hiệu giảm cho thấy xu hướng sắp thay đổi hướng và trở thành một xu hướng giảm. Điều này cho các bạn cơ hội để SELL.

Lời khuyên hữu ích :

Khi chỉ số RSI tiếp cận 30 từ bên dưới, hãy theo dõi sự phân kỳ tăng => chỉ số RSI tăng chậm so với giá đã giảm. Khi chỉ số RSI tiếp cận 70 từ phía trên, bạn nên tìm kiếm sự phân kỳ giảm giá, điều này xảy ra khi chỉ số RSI thực tế bắt đầu giảm trong khi giá vẫn đang tăng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here