Xác định điểm thoát lệnh

0
212

Người mới giao dịch bắt đầu tìm kiếm điểm vào lệnh đầy hứa hẹn và họ tin rằng khi họ tìm thấy chúng sẽ giúp họ kiếm được  tiền. Mặt khác, các chuyên gia dành nhiều thời gian để quản lý các giao dịch của họ và tìm kiếm lối thoát hiểm . Nếu bạn thực sự muốn giao dịch với nhiều lợi nhuận hơn thua lỗ, bạn nên xem xét thông tin dưới đây.

Có 2 loại tín hiệu thoát: Dừng lỗ và chốt lời

Đặt mức dừng lỗ

Điểm dừng lỗ của bạn phụ thuộc vào điểm vào của bạn và do đó, đối với mỗi điểm vào lệnh , chúng tôi đã phân tích trong phần trước, bạn đã biết nơi đặt điểm dừng lỗ của mình.

Giao dịch Bounce

Ví dụ cho việc mua : Mức dừng lỗ nên dưới mức hỗ trợ G.

Ví dụ cho việc bán: Mức dừng lỗ nên nằm dưới ngưỡng kháng cự G.

Giao dịch đột phá

Ví dụ cho việc mua ngưỡng kháng cự: Mức dừng lỗ nên nằm dưới EMA (55).

Ví dụ về việc bán phá vỡ hỗ trợ: Dừng lỗ phải cao hơn biểu đồ 1 phút của EMA (55).

Giao dịch đảo ngược xu hướng (Thất bại)

Ví dụ cho việc mua Xu hướng đảo ngược (Thất bại xoay vòng): Mức dừng lỗ phải nằm dưới mức thất bại H.

Ví dụ về việc bán Xu hướng đảo ngược (Thất bại xoay vòng): Mức dừng lỗ phải cao hơn mức thất bại H.

Đặt lợi nhuận của bạn

Đóng 50% khối lượng giao dịch của bạn  ở mức mở rộng Fibre 161,8% và thay đổi mức dừng lỗ của phần còn lại ở mức giá mở cửa. Tại ngưỡng kháng cự tiếp theo, đóng 50% vị trí còn lại (25% vị trí ban đầu) và di chuyển mức dừng lỗ cao hơn. Ở mức kháng cự tiếp theo đóng 25% còn lại.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here