USD / JPY vẫn bị áp lực vì người mua mất kiểm soát trong thời gian ngắn

1
355

USD/JPY thấp hơn trong bối cảnh rủi ro nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng vì giá theo dõi chắc chắn dưới mức trung bình động 100 giờ lần đầu tiên sau hai tuần

Việc phá vỡ dưới MA 100 giờ (đường màu đỏ) trước đó hôm nay cho thấy sự cạn kiệt của người mua trong bối cảnh không thể phá vỡ chắc chắn trên 111,50 và điều đó có nghĩa là xu hướng ngắn hạn trong cặp hiện đang trung lập hơn.
 
Do đó, điều này mang lại cho người bán nhiều chỗ hơn để chuyển vùng với mức 110,00 được đặt để cung cấp một khu vực hỗ trợ tâm lý quan trọng trong các phiên tới.
 
Hiện tại, giao dịch rủi ro điển hình đang hoạt động trở lại đối với USD / JPY khi chúng ta thấy phía đồng yên của phương trình thắng trong bối cảnh tâm trạng rủi ro trên thị trường hiện nay.
 
Hợp đồng tương lai của Mỹ giảm 2% trong khi lợi suất trái phiếu cũng được cân nhắc thấp hơn, và điều đó đang khiến đồng yên được củng cố vào buổi sáng châu Âu.
 
Mọi con mắt đều đổ dồn vào báo cáo tuyên bố thất nghiệp ban đầu hàng tuần của Mỹ sau đó để cung cấp rõ ràng hơn về tâm lý thị trường khi chúng ta bắt đầu đếm ngược đến cuối tuần.
 
Đối với USD / JPY, người mua cần thử và lấy lại trên MA @ 110,87 trong 100 giờ để thiết lập lại xu hướng ngắn hạn tăng giá hơn.
 
Trong khi đó, việc giảm xuống dưới 110,00 và về phía MA 200 giờ (đường màu xanh) @ 109,39 sẽ giúp người bán có nhiều cơ hội tìm kiếm mức thoái lui sâu hơn trong cặp.

1 COMMENT