Thói quen trước giao dịch hàng ngày của bạn là gì?

0
294

Thói quen trước giao dịch hàng ngày của bạn là gì?

Thức dậy không tính.

Có một thói quen trước khi vào thị trường là quan trọng.

Đừng nghĩ rằng bạn chỉ có thể nhảy ra khỏi giường, ngồi phịch trước máy tính, kích hoạt nền tảng giao dịch Broker của bạn và bắt đầu dễ dàng kiếm được lợi nhuận như thể chúng là những quả sung chín trực chờ rơi vào miệng.

Những hoạt động nào bạn sẽ làm TRƯỚC KHI bạn bắt đầu giao dịch?

Nó không có nghĩa là tắm và đánh răng.

Mặc dù bạn nên luôn luôn tắm và đánh răng. Nếu như bạn không muốn ngửi mùi khó chịu phải không?

Thói quen giao dịch ngoại hối của bạn sẽ giúp bạn hoàn thành các nhiệm vụ sau:

  • Xem xét bất kỳ vị trí mở và thực hiện bất kỳ điều chỉnh cần thiết
  • Xem xét các giao dịch của ngày hôm qua
  • Giúp bản thân bạn tăng tốc độ trên thị trường
  • Xác định bất kỳ tin tức sắp tới có thể gây ra biến động
  • Sẵn sàng giao dịch khi phiên giao dịch tiếp theo mở ra

Bây giờ bạn sẽ muốn xem xét các tin tức thị trường tổng thể. Điều này có thể được thực hiện trực tuyến thông qua các trang web như Bloomberg, forexfactory

Xác định tâm lý chung của thị trường trong ngày là gì, xem xét các giao dịch của ngày hôm qua và cách phiên giao dịch trước đó kết thúc và có thể xác định các khu vực thị trường chính như hỗ trợ và kháng cự .

Bây giờ là lúc để bắt đầu giao dịch hệ thống của bạn!

Thói quen tiền thị trường của bạn sẽ rất quan trọng đối với thành công của bạn như là một thương nhân .

Nó sẽ giúp bạn lập kế hoạch cho ngày của bạn để bạn không mất thời gian trong giờ thị trường đang cố gắng tìm hiểu những tin tức hoặc dữ liệu nào sẽ được đưa ra, và phải làm gì nếu thị trường làm điều gì đó bạn không mong đợi.

Bạn muốn bắt đầu phiên giao dịch ngoại hối của mình cảm thấy bình tĩnh, thoải mái và chuẩn bị cho bất cứ điều gì thị trường ném vào bạn.

Luôn cập nhật với cả các nguyên tắc cơ bản và kỹ thuật ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối.

Một nhà giao dịch ngoại hối trong bóng tối là một nhà giao dịch ngoại hối trong màu đỏ.