NHẬN ĐỊNH GOLD 23/8

0
58

Kể từ thứ hai này, thị trường thiếu thông tin quan trọng. Vàng dao động trong một phạm vi nhất định.

Cho đến nay, vàng đã hình thành một chữ “M”. Vì vậy, đường màu đỏ sẽ là một phạm vi giá rất quan trọng,Bây giờ,Thị trường hiện đang chờ bài phát biểu của Powell.

  •  Nếu Powell không công bố “thái độ bồ câu” hoặc “dấu hiệu cắt giảm lãi suất” tối nay, Sau đó, vàng sẽ giảm mạnh và giảm xuống dưới đường màu đỏ.
  • Nếu ông nói rằng suy thoái kinh tế là nghiêm trọng và xem xét cắt giảm lãi suất hơn nữa, Sau đó vàng sẽ hồi phục mạnh. Mục tiêu giá là đường màu xanh lá cây.