Tại sao nên dùng lệnh dừng lỗ trong giao dịch FX (Stop Orders)?

0
37

Lệnh dừng trên thị trường giao dịch có thể được sử dụng cho ba mục đích:

Một: Để giảm thiểu mức lỗ trên một vị thế mua hoặc bán (lệnh dừng bảo vệ).

Hai: Để bảo vệ lợi nhuận trên vị thế mua hoặc bán hiện tại (điểm dừng bảo vệ).

Ba: Để bắt đầu một vị thế dài hoặc ngắn mới.

Lệnh dừng mua được đặt phía trên thị trường và lệnh dừng bán được đặt bên dưới thị trường. Khi giá dừng được chạm vào, lệnh được coi như “lệnh thị trường” và sẽ được thực hiện ở mức giá tốt nhất có thể.

Hầu hết các lệnh dừng được đặt và đặt dựa trên các mức hỗ trợ kỹ thuật hoặc kháng cự chính trên biểu đồ hàng ngày, nếu bị vi phạm, sẽ thay đổi đáng kể trạng thái kỹ thuật ngắn hạn của thị trường đó.

Trước đó, có một ý tưởng tốt, nơi đặt các điểm dừng mua và bán có thể cung cấp cho một nhà giao dịch tích cực một ý tưởng tốt hơn về mức giá mà áp lực mua hoặc bán sẽ gia tăng trên thị trường đó.

Lợi ích chính của việc sử dụng các điểm dừng bảo vệ là trước khi bắt đầu giao dịch, bạn có một ý tưởng khá tốt về nơi bạn sẽ thoát khỏi giao dịch nếu đó là người thua cuộc. Nếu giao dịch trở thành người chiến thắng và lợi nhuận bắt đầu tích lũy, bạn có thể muốn sử dụng “các điểm dừng”, theo đó các điểm dừng bảo vệ được điều chỉnh để giúp chốt lời nếu thị trường quay đầu với vị thế của bạn.