Home Tags GBP/JPY

Tag: GBP/JPY

PHÂN TÍCH GBPJPY NGÀY 4/11

Cặp tiền tệ GBPJYP tuần trước đã đóng nến quanh khu vực  140.00 với điểm hỗ trợ gần nhất là 137.3

PHỔ BIẾN NHẤT