Sử dụng phân tích nhiều khung thời gian

1
54

Một cặp tiền tệ được biểu thị trên nhiều khung thời gian – hàng ngày, hàng giờ, 15 phút, thậm chí là 1 phút!

Khi giao dịch, phân tích khung nhiều thời gian là có nghĩa là bạn không chỉ sử dụng một khung thời gian để thực hiện giao dịch của mình. Bạn sẽ cần nhìn vào khung thời gian tiếp theo cao hơn để bạn có thể có được viễn cảnh về xu hướng chung và sau đó sử dụng khung thời gian thấp hơn để thực hiện mục nhập của bạn.

Điều này là do xu hướng có thể khác nhau trong từng khung thời gian. Ví dụ EURUSD có thể là một xu hướng tăng trong biểu đồ hàng ngày và xu hướng giảm trong biểu đồ 4 giờ. Sử dụng phân tích khung nhiều thời gian sẽ giúp bạn giảm thiểu giao dịch thua lỗ vì bạn sẽ có thể xác định được bạn đang ở đâu trong bức tranh lớn hơn . Có thể có một xu hướng mới xuất hiện từ khung thời gian khác so với xu hướng bạn đang giao dịch và nếu bạn không kiểm tra nó, nó có thể làm bạn tổn thương.

Xem điểm B trong hình trên, thị trường đang trong xu hướng giảm trong 60 phút sau khi hoàn thành cú swing thất bại. Tuy nhiên, nếu bạn nhìn vào biểu đồ 4 giờ, bạn có thể thấy rằng chỉ có sóng giảm nhưng xu hướng vẫn tăng. Vì vậy, nếu bạn chỉ nhìn vào biểu đồ 60 phút, bạn sẽ bán được tại thời điểm thị trường khuyến nghị xu hướng tăng của nó.

Cách phân tích thị trường

Cách thích hợp để phân tích bất kỳ thị trường nào là phân tích nó trong ít nhất hai khung thời gian. Lưu ý rằng cặp khung thời gian bạn sử dụng sẽ có liên quan theo tỷ lệ khoảng 1: 4. Điều đó có nghĩa là gì?

Ví dụ: bạn sẽ không sử dụng khung thời gian 1 phút để giao dịch và sử dụng nó với biểu đồ hàng tháng để xem xét xu hướng! Đây là một ví dụ cực đoan nhưng nó chứng tỏ rằng bạn nên sử dụng khung thời gian trên cho xu hướng so với khung thời gian bạn đang giao dịch. Nếu bạn là người giao dịch dài hạn, hãy sử dụng biểu đồ hàng tuần để xác định xu hướng, sau đó đi xuống Biểu đồ hàng ngày để giao dịch. Một nhà giao dịch ngắn hạn sẽ sử dụng Daily cho xu hướng và 4 giờ để giao dịch. Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi sử dụng biểu đồ 4 giờ để phân tích bức tranh lớn và biểu đồ 60 phút để tham gia giao dịch của chúng tôi. Các giao dịch theo hướng của xu hướng 4 giờ có nhiều khả năng là người chiến thắng.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here