PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 2/10

1
182

Tối nay sẽ có tin quan trọng của USD với dự đoán USD tăng.

Phân tích kỹ thuật GBPUSD

Với việc vẫn đang nằm trong giai đoạn đi xuống chờ những phản ứng tích cực hơn từ Brexit thì chúng tôi vẫn view bán xuống trong tầm giá này.

Phân tích kỹ thuật USDCAD

Với việc đã có 1 cây dẫn hướng khá mạnh ở thời điểm này thì ucad đã hoàn thành mô hình nến xuống. khuyến nghị nên sell trong thời gian này

USDCAD SELL 1.32100

Sl 1.32730

TP 1.31000

1 COMMENT