PHÂN TÍCH GOLD 30/9

0
119

GOLD có dấu hiệu hạ nhiệt ở mức 1502-1505 đồng thời các số liệu Mỹ công bố cũng làm vàng hạ nhiệt

các số liệu bao gồm :

+ Chi tiêu tiêu dùng của Mỹ không tăng

+ Chỉ số PEC khá khả quan

+ Tình hình chính trị ở trung đông hạ nhiệt

Tuy nhiên chúng ta cũng cần chú ý đến 1 số thông tin quan trọng khác :

+ Brexit đang ngày càng đến gần nhưng vẫn chưa đạt được những thỏa thuận cần thiết

+ Tình hình căng thẳng vs Trung Quốc của tổng thống Trump

+ Báo cáo FOMC

Khuyến nghị giao dịch

GOLD sell 1502-1505

SL 1520

TP 1485