Ngôn ngữ Forex

1
57

Muốn tạo dấu ấn riêng biệt thì mỗi thị trường phải có ngôn ngữ riêng và Forex cũng vậy.Đó là những thuật ngữ riêng của Forex nếu bạn không muốn bối rối trước thị trường vì những từ ngữ chuyên môn quá khó hiểu thì bạn nên bắt đầu làm quen dân với những thuật ngữ Forex.

Các khái niệm cơ bản bắt buộc phải nhớ.

a. Cặp tiền tệ.

Là báo giá của đơn vị tiền tệ này so với đợn vị tiền tệ khác.

Ví dụ: Cặp EUR/USD đồng tiền đầu tiên Eur được gọi là đồng tiền cơ sở, đồng tiền Usd đứng sau được gọi là đồng tiền tham chiếu.

b. Tỷ giá.

Đó là tỷ lệ mà bạn dùng đồng tiền này để đổi đồng tiền khác.Tỷ giá hối đoái sẽ cho bạn biết bạn cần bao nhiêu tiền định giá nếu bạn muốn mua 1 đơn vị tiền cơ sở.

Ví dụ: Eur/Usd = 1.3115 điều này có nghĩa là 1 eur bằng 1.3115 usd .

Tỷ giá hối đoái có thể thay đổi trong 1 hoặc 2 ngày thậm chí lâu hơn. Nhưng có những khi thị trường ổn định trong thời gian nhưng vấn đề là khi nào nó ổn định và ổn định trong bao lâu mới là câu hỏi quan trọng.Thị trường còn phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố như kinh tế,chính trị và xã hội.

c. Giá mua.

Hay còn được gọi là giá chào bán, là giá hiển thị bên phải của báo giá , đây là mức giá mà bạn có thể mua được đồng tiền cơ sở.

d. Giá bán.

Đó là giá mà bạn có thể bán 1 cặp tiền tệ

Ví dụ: Nếu Eur/Usd được niêm yết giá 1.4568/1.4570 số đầu tiên được gọi là giá bán mà bạn có thể bán cặp tiền tê đó. Gía thầu luôn thấp hơn giá yêu cầu.

e. Chênh lệch

Đó là sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán , sự chênh lệch này là chi phí môi giới thay cho chi phí giao dịch.

Có chênh lệch cố định và chênh lệch biến đổi.

Biên độ cố định là sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán cố định không bị ảnh hưởng bởi thị trường.

Biên độ chênh lệch giao động là sự chênh lệch giá mua giá bán theo thanh khoản của thị trường .

f. Tài khoản tiền tệ.

Khi bạn mở tài khoản trên sàn giao dịch nào đó bạn sẽ phải chọn 1 đồng tiền để khi giao dịch có lãi hoặc lỗ sẽ được chuyển đổi thành loại tiền cụ thể đó.

Có nhiều tiền tệ cơ bản như : USD,EUR,GBP,JYP,CHF,AUD…

Nếu như bạn mở 1 tài khoản Usd bằng tiền Eur, tiền trên tài khoản sẽ tự đổi thành usd theo giá hiện hành của liên ngân hàng.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here