Hỗ trợ và kháng cự ( support and resistance ) trong forex

0
97

Hỗ trợ hay kháng cự là gì ?Thị trường không di chuyển theo 1 đường thẳng liên tục và đi theo các đường zic zắc tạo ra các đỉnh và đáy khác nhau, hành động đó dẫn đến các mức hỗ trợ khi giá giảm và kháng cự khi giá tăng , mức này thường được  gọi là mức hỗ trợ và kháng cự thích hợp nếu giá bật ra khỏi mức này sẽ tạo đỉnh và đáy mới.

Điều gì tạo ra hỗ trợ và kháng cự

 + Hỗ trợ là tại đó nhu cầu sức mua đủ mạnh để giá không bị giảm sâu hơn nữa.Khi giá giảm đến 1 mức nhất định đủ rẻ để mọi người mua tham gia vào thị trường khiến thị trường bật trở lại.

+ Kháng cự là mức giá mà tại đó nguồn cung đủ mạnh giúp giá không thể tăng được nữa .Có thể hiểu là khi giá trở nên đắt hơn nhiều người sẽ tham gia vào thị trường để tận dụng mức giá này kiếm lợi nhuận , điều này dẫn đến cuối cùng giá giảm và đạt đến mức hỗ trợ nhất định.

Lưu ý rằng mức hỗ trợ và kháng cự có thể thay đổi vị trí cho nhau

Ví dụ:  Như mức hỗ trợ ở điểm A và mức kháng cự ở điểm D, khi mà giá phá được mức hỗ trợ ban đầu mà tạo ra mức hỗ trợ mới thì mức hỗ trợ trước đó sẽ thành mức kháng cự.

Đôi khi chúng ta sẽ không biết được rằng mức kháng cự và hỗ trợ này bị phá vỡ vĩnh viễn để tạo ra 1 mức kháng cự và hỗ trợ mới hay đơn giản nó chỉ tạm thời bị phá vỡ vì thị trường đang muốn test các vị trí đó.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here