GOLD: NHẬN ĐỊNH NGÀY 6/4

0
283

GOLD hoàn thành tuần giao dịch gần khu vực 1619. Báo giá GOLD tiếp tục di chuyển như một phần của kênh tăng trưởng và tăng. Đường MA cho thấy xu hướng tăng của GOLD. Giá được đẩy từ khu vực giữa các đường tín hiệu, điều này cho thấy áp lực từ người mua và tiềm năng tiếp tục của xu hướng tăng. Hiện tại, chúng ta nên kỳ vọng nỗ lực phát triển giảm giá và kiểm tra mức hỗ trợ gần khu vực 1565. Hơn nữa, việc tiếp tục tăng trưởng giá GOLD với mục tiêu tiềm năng trên mức 1745.

Một tín hiệu bổ sung có lợi cho sự gia tăng của báo giá và giá vàng trong tuần giao dịch hiện tại ngày 6 – 10/4/2020 sẽ là một thử nghiệm xu hướng tăng về chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Tín hiệu thứ hai sẽ là sự phục hồi từ ranh giới thấp hơn của kênh tăng giá. Việc hủy bỏ tùy chọn tăng trưởng đối với báo giá GOLD sẽ là một sự sụp đổ và phá vỡ khu vực 1420. Điều này sẽ chỉ ra sự phá vỡ của mức hỗ trợ và giá vàng tiếp tục giảm với mục tiêu dưới mức 1345. Một xác nhận về sự tăng trưởng về giá trị của tài sản sẽ là sự phá vỡ vùng kháng cự và đóng cửa báo giá trên mức 1675.

Dự báo và phân tích giá vàng ngày 6/4/2020 cho thấy nỗ lực kiểm tra mức hỗ trợ gần khu vực 1565. Sau đó, việc tiếp tục tăng trưởng giá GOLD với mục tiêu trên mức 1745. Một thử nghiệm về đường xu hướng trên chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) sẽ được ủng hộ để tăng báo giá. Việc hủy bỏ tùy chọn tăng trưởng VÀNG sẽ là một sự sụp đổ và phá vỡ mức 1420. Điều này sẽ cho thấy sự sụt giảm liên tục trong các trích dẫn đối với khu vực dưới mức 1345.