GOLD: NHẬN ĐỊNH NGÀY 26/11

0
152

GOLD hôm qua giảm và đóng nến ở 1454

Có thể thấy rõ ràng rằng GOLD đã tiếp tục giảm theo xu hướng như đã phân tích từ hôm qua với việc đóng nến giảm ở 1454 thì hôm nay GOLD sẽ giảm tiếp tục với mục tiêu 1447 và 1435 và điểm hỗ trợ cho xu hướng này là 1460. Với các tin tức liên quan đến đồng tiền USD thời gian gần đây thì nhiều khả năng vàng sẽ tiếp tục giảm mạnh.

Chúng ta phân tích GOLD dựa vào 1 số yếu tố thị trường cơ bản. Chỉ số RSI ở mức 30, ADX ở mức 42 cho thấy áp lực giảm của vàng trên thị trường là khá lớn với mục tiêu 1447 và chúng ta có thể xem xét mức giá tại điểm xoay này. Nếu có thể phá được điểm xoay này thì với mục tiêu xuống xa hơn là 1435 và 1400, còn nếu k thể phá cản này thì GOLD sẽ quay ngược lại mức giá 1560-1465.

Các tin tức có thể ảnh hưởng đến GOLD

  • Bầu cử ở Mỹ
  • Thỏa thuận Mỹ- Trung
  • Chính sách của FED

Với các phân tích ở trên thì nhiều khả năng GOLD sẽ tiếp tục giảm với mục tiêu 1447 và 1435 với điểm hỗ trợ cho xu hướng này là 1460 và nếu có thể qua 1460 thì có thể lên đến 1470 và chúng ta sẽ xem xét giá tại thời điểm này sau