GOLD: NHẬN ĐỊNH 6/3

2
567

Hôm qua GOLD tăng và đóng nến ở 1670

Có thể nhận thấy rằng hôm qua GOLD tăng khá mạnh và đóng nến ở mức giá 1670 cho thấy kỳ vọng tăng giá của GOLD là rất lớn, cùng với đó các tin tức hạ lãi suất hôm trước cũng làm tăng giá GOLD. Tình hình dịch bênh ở Mỹ đã bắt đầu phát triển cũng làm cho giá GOLD tăng đột ngột nên nhiều khả năng nếu các tin tức non- fam ngày hôm nay xấu thì GOLD sẽ có thể phá vỡ được mức giá 1700

Chúng ta phân tích GOLD dựa vào 1 số yếu tố cơ bản của thị trường. Chỉ số RSI ở mức 65, ADX ở mức 45 cho thấy kỳ vọng tăng giá và khối lượng giao dịch của GOLD tại thời điểm này vẫn là khá lớn. Ở mức nến ngày có thể thấy đã có những dấu hiệu đảo chiều nhưng nến tuần W1 vẫn đang trong xu hướng tăng giá khá rõ ràng khiến cho việc giảm giá GOLD tại thời điểm này là khó có thể xảy ra

Các tin tức ảnh hưởng đến GOLD

  • Thỏa thuận Mỹ- Trung

  • Non – farm

  • Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ

Với các phân tích ở trên thì nhiều khả năng GOLD sẽ tiếp tục tăng giá theo xu hướng tăng giá dài hạn và mục tiêu là 1700 với điểm hỗ trợ cho xu hướng tăng giá này là 1650

2 COMMENTS