GOLD: NHẬN ĐỊNH 4/12

1
135

Hôm qua GOLD tăng và đóng nến ở 1477

Có thể thấy rằng tối qua vào phiên Mỹ, GOLD đã tăng mạnh và đóng nến ở mức 1477. GODL đã vượt mức 1465 kháng cự ngày và tăng theo xu hướng tăng giá. Tuy nhiên hiện tại GOLD đang ở mức kháng cự tuần khá lớn và chúng ta có thể chờ đợi phản ứng giá tiếp theo ở mức giá 85 để có thể xác định xu hướng dài hạn của GOLD

Chúng ta phân tích GOLD dựa vào 1 số yếu tố cơ bản của thị trường. Chỉ số RSI ở mức 57, ADX ở mức 25 cho thấy kỳ vọng tăng giá của GOLD của các nhà đầu tư là khá lớn. Với việc GOLD tăng giá trở lại cho thấy thỏa thuận Mỹ- Trung đang có những vấn đề nhất định và kênh đầu tư an toàn vàng tăng giá như 1 điều hiển nhiên. Band tuần W1 đang hẹp lại khá nhiều cho thấy GOLD chuẩn bị có 1 cú break out mạnh mẽ và sẽ xác định xu hướng dài hạn của mình. Nếu là xu hướng tăng giá thì mục tiêu sẽ là 1500 với điểm hỗ trợ cho xu hướng tăng giá này là 1460, còn nếu không thì sẽ là xu hướng giảm với mục tiêu 1435 và điểm hỗ trợ là 1460

Các tin tức ảnh hưởng đến GOLD

  • Non- farm

  • Thỏa thuận Mỹ- Trung

  • Chính sách của FED

Với các phân tích ở trên thì nhiều khả năng hôm nay GOLD sẽ tăng theo xu hướng với mục tiêu 1488 và điểm hỗ trợ cho xu hướng này là 1460. Nếu có thể về qua mức 1460 thì có thể sẽ về đến giá 1450 và chúng ta sẽ xem xét giá tại thời điểm này sau

1 COMMENT