GOLD: NHẬN ĐỊNH 3/3

6
343

Hôm qua GOLD giảm và đóng nến ở 1587

Có thể nhận thấy rằng hiện tại GOLD đã xuât hiện mô hình nến giảm khá đẹp với việc đã có cây nến giảm khá dài bằng nhiều cây nến lên trước đó cùng với đó là 1 cây nến doji trong ngày hôm qua nên nhiều khả năng nếu hôm nay tiếp tục đóng nến giảm thì sẽ hoàn thành xu hướng giảm giá ngắn hạn, còn nếu là cây nến tăng thì sẽ tiếp tục chờ đợi cây nến ngầy hôm sau để có thể xác định xu hướng tăng giá dài hạn của GOLD với mục tiêu 1650 và 1700

Chúng ta phân tích GOLD dựa vào 1 số yếu tố cơ bản của thị trường. Chỉ số RSI ở mức 51, ADX ở mức 41 cho thấy kỳ vọng tăng giá của GOLD vẫn là còn và khối lượng giao dịch tại thời điểm này cũng là khá lớn. Với việc giảm giá khá mạnh thì non-farm tuần này sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến xu hướng của GOLD dài hạn.. Nếu là xu hướng tăng giá thì mục tiêu sẽ là 1650 và 1700, còn nếu giảm thì mục tiêu là 1575 và 1560

Các tin tức ảnh hưởng đến GOLD

  • Non-farm

  • PMI của Mỹ

  • Cuộc họp G7

Với các phân tích ở trên thì nhiều khả năng GOLD sẽ tiếp tục giảm theo xu hướng giảm giá ngắn hạn với mục tiêu 1580 và điểm hỗ trợ cho xu hướng giảm giá này là 1600

6 COMMENTS