GBP/USD: NHẬN ĐỊNH NGÀY 5/6

0
148

Cặp tiền tệ GBP/USD tiếp tục di chuyển như một phần của tăng trưởng và kênh tăng giá. Tại thời điểm công bố dự báo, GBP so với USD tại FOREX là 1,2597. Đường trung bình động cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn. Giá đã di chuyển ra khỏi khu vực giữa các đường tín hiệu lên, điều này cho thấy áp lực từ người mua cặp tiền tệ.
Hiện tại, chúng ta nên kỳ vọng nỗ lực phát triển sự tăng trưởng của Bảng Anh so với Đô la Mỹ và thử nghiệm khu vực hỗ trợ gần mức 1,2425. Một lần nữa chúng ta nên mong đợi sự phục hồi và tiếp tục tăng trưởng của cặp tiền tệ Bảng Anh so với Đô la Mỹ. Mục đích của sự dịch chuyển lên của cặp tiền tệ, trong khuôn khổ dự báo Forex vào ngày 5 tháng 6 năm 2020, là khu vực ở mức 1.2795.

Dự báo GBP/USD ngày 5 tháng 6 năm 2020

Một tín hiệu bổ sung có lợi cho sự tăng trưởng của cặp tiền tệ sẽ là một thử nghiệm về đường xu hướng trên chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Tín hiệu thứ hai có lợi cho sự gia tăng sẽ là sự phục hồi từ ranh giới thấp hơn của kênh tăng dần. Việc hủy bỏ tùy chọn tăng trưởng đối với cặp GBP/USD sẽ là một sự sụt giảm mạnh với việc đóng các trích dẫn dưới mức 1.2375. Điều này sẽ chỉ ra sự cố của khu vực hỗ trợ và sự sụt giảm liên tục của cặp GBP/USD xuống khu vực dưới mức 1.2205. Hy vọng sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của cặp là với sự phá vỡ của vùng kháng cự và đóng cửa trên 1.2675.

Dự báo GBP/USD tiếp tục test khu vực hỗ trợ gần mức 1,2425. Sau đó, tiếp tục tăng trưởng với mục tiêu trên 1.2795. Một tín hiệu bổ sung có lợi cho sự sụp đổ của GBP sẽ là một thử nghiệm về đường hỗ trợ trên chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Hủy bỏ tùy chọn tăng trưởng sẽ là một sự sụp đổ và phá vỡ khu vực 1.2375. Điều này sẽ cho thấy sự sụt giảm liên tục của cặp có mục tiêu tiềm năng dưới 1.2205.