GBP/USD: NHẬN ĐINH 10/6 FOREX24H

0
180

GBP/USD tiếp tục di chuyển như một phần của tăng trưởng và kênh tăng. Tại thời điểm công bố dự báo, đồng bảng Anh tính theo đô la Mỹ tại Forex là 1.2651. Đường trung bình động cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn. Giá đang kiểm tra khu vực giữa các đường tín hiệu, cho thấy áp lực từ người mua cặp tiền tệ. Hiện tại, chúng ta nên kỳ vọng nỗ lực phát triển sự mất giá của Bảng Anh so với Đô la Mỹ và thử nghiệm khu vực hỗ trợ gần mức 1,2525. Một lần nữa chúng ta nên mong đợi sự phục hồi và tiếp tục tăng trưởng các trích dẫn của cặp tiền tệ Bảng Anh so với Đô la Mỹ. Mục đích của sự tăng giá của cặp tiền tệ, trong khuôn khổ dự báo Forex vào ngày 10 tháng 6 năm 2020, là khu vực ở mức 1.2995.

Một tín hiệu bổ sung có lợi cho sự tăng trưởng của cặp tiền tệ sẽ là một thử nghiệm về đường xu hướng trên chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Tín hiệu thứ hai có lợi cho sự gia tăng sẽ là sự phục hồi từ ranh giới thấp hơn của kênh tăng dần. Việc hủy bỏ tùy chọn tăng trưởng cho cặp GBP/USD sẽ là một sự sụt giảm mạnh với việc đóng các trích dẫn dưới mức 1,2425. Điều này sẽ chỉ ra sự cố của khu vực hỗ trợ và sự sụt giảm liên tục của cặp GBP/USD xuống khu vực dưới mức 1.2355. Hy vọng sẽ đẩy nhanh sự tăng trưởng của cặp là với sự phá vỡ vùng kháng cự và đóng cửa trên 1.2805.

Dự báo GBP/USD ngày 10 tháng 6 năm 2020 ngụ ý nỗ lực kiểm tra khu vực hỗ trợ gần mức 1.2525. Sau đó, tiếp tục tăng trưởng với mục tiêu trên 1.2995. Một tín hiệu bổ sung có lợi cho sự sụp đổ của Bảng Anh sẽ là một thử nghiệm về đường hỗ trợ trên chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Hủy bỏ tùy chọn tăng trưởng sẽ là một sự sụp đổ và phá vỡ khu vực 1.2425. Điều này sẽ cho thấy sự sụt giảm liên tục của cặp có mục tiêu tiềm năng dưới 1,2355.