ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG PHIÊN ÂU NGÀY 7/11

0
121

Bộ Thương mại Trung Quốc: Trung Quốc và Hoa Kỳ đã đồng ý hủy bỏ thuế quan hiện tại trong các giai đoạn khác nhau – Nếu Trung Quốc và Hoa Kỳ đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, cả hai bên phải hủy bỏ thuế quan hiện tại cùng một lúc, với một tỷ lệ thỏa thuận

GOLD có 1 cú giảm đột ngột khi mà Mỹ- Trung có tin tức tốt : Mỹ và Trung Quốc sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán về việc hủy bỏ thuế quan. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy rằng GOLD vẫn chưa hề phá được điểm hỗ trợ 1483 nên khả năng giảm sâu vẫn chưa được xác định

Đồng tiền Newzeland cũng chạy khá mạnh trong chiều nay với việc tăng mạnh. Các tin tức Mỹ- Trung cũng ảnh hưởng khá nhiều đến cặp tiền tệ nzd tuy nhiên nhiều khả năng khi hết tin ra thì xu hướng giảm của đồng tiền nzd vẫn sẽ được giữ nguyên