CHIẾN LƯỢC SỬ DỤNG ĐÁM MÂY KUMO ICHIMOKU TRONG GIAO DỊCH FOREX

0
205

Kumo là trái tim và linh hồn của hệ thống ichimoku, cho phép ta gần như có thể thấy được 1 bức tranh toàn cảnh về xu hướng của thị trường và mỗi quan hệ giữa giá và xu hướng đó.

Kumo cũng là 1 thành phần độc đáo, nó cung cấp 1 cái nhìn đa chiều về các mức hỗ trợ và kháng cự trong 1 khu vực mở rộng.

hình ảnh minh họa đám mây Kumo

Mối quan hệ giữa giá và Kumo

  • Giá trên kumo ( giá hiện tại cao hơn mức giá trung bình trong quá khứ) giá có thể tăng
  • Giá dưới kumo ( giá hiện tại thấp hơn giá trung bình trong quá khứ ) giá có thể giảm
  • Giá trong kumo : thị trường không có xu hướng rõ ràng/ sideway trong biên độ kumo

.Độ dày của kumo

Độ dày của kumo là dấu hiệu của thị trường bất ổn. Kumo dày cho thấy giá trong lịch sử biến động cao hơn và kumo mỏng biến đổi thấ hơn.

Mặt khác, kumo càng dày sẽ cho các mức hỗ trợ và kháng cự vững chắc hơn

Các chiến lược giao dịch

  • Giao dịch theo cross kijun – sen và tenkan – sen

Tín hiệu mạnh

+ BUY : tenkan sen cắt kijun sen từ dưới lên và nằm phía trên kumo

+ SELL : tenkan sen cắt kijun sen từ trên xuống và giao cắt dưới kumo

Tin hiệu trung binh: vị trí giao cắt nằm phía trong kumo

Tín hiệu yếu : vị trí giao cắt ở phía đối diện kumo

Kết hợp với chikou span thì ta sẽ có các tín hiệu mạnh yếu khác nhau.

  • Giao cắt giữa 2 đường senkou

Senkou span crosss là 1 tín hiệu cho xác nhận xu hướng, hiệu quả cao nhất khi sử dụng trên khung thời gian daily, weekly.

  • Giao cắt giữa đường giá và chikou span

 Nếu chikou span cắt đường giá từ dưới lên giá có thể tăng và ngược lại

  • Chiến lược 4: kumo break

Tín hiệu buy khi giá phá vỡ và đóng cửa phía trên kumo và ngược lại