Các lệnh đặt hàng trong forex

0
112

*Lệnh thị trường :

Là lệnh mà bạn thực hiện lệnh mua hoặc bán ngay lập tức tại giá hiện tại.

*Lệnh trạng thái đang mở :

Là lệnh mua hoặc bán công cụ tài chính ( forex, chứng khoán…) sẽ được mở cho đếnkhi bạn kết thúc và đóng lệnh.

*Lệnh giới hạn ( Limit ):

Là lệnh cách xa giá thị trường hiện tại.

Ví dụ Eur/Usd đang ở giá hiện tại là 1.34 và bạn nghĩ nó sẽ đến 1.35 và đi xuống vì vậy bạn đặt 1 lệnh giới hạn bán ( sell limit) tại giá 1.35 .Lệnh này được gọi là lệnh giới hạn và đơn đặt hàng của bạn sẽ được chấp nhận khi giá lên 1.35.Lệnh mua giới hạn ( buy limit ) sẽ thấp hơn giá hiện tại trong khi đó lệnh bán giới hạn ( sell limit) sẽ cao hơn giá hiện tại.

*Lệnh dừng ( stop)

Đó là đơn đặt hàng để bạn mua trên giá hiện tại ( buy stop ) hoặc bán dưới giá hiện tại ( sell stop ) khi mà bạn nghĩ rằng khi đến giá bạn .

*Lệnh đóng lợi nhuận ( TP)

Là lệnh tự đóng lợi nhuận khi đạt đến mức lợi nhuận bạn đặt lệnh trước đó.

*Lệnh dừng lỗ ( SL)

Đó là lệnh khi mà bạn đạt đến mức thua lỗ nhất đinh thỏa thuận trước nó sẽ tự động đóng lệnh nhằm giảm thiểu mức rủi ro số vốn của bạn.

*Chấp hành

Đây là quá trình hoàn thành đơn hàng.

Khi bạn đặt 1 đơn hàng, đơn hàng đó sẽ được gửi đến nhà môi giới của bạn , nhà môi giới sẽ tiếp nhận, xử lý đơn hàng , các nhà môi giới uy tín sẽ không từ chối đơn hàng hay báo giá lại

Điều quan trọng khi ban đặt một đơn hàng là đơn hàng đó phải đươc xử lý thật nhanh , vì nếu chậm trễ 1 chút có thể gây ra những thiệt hai cho những nhà đầ tư.Vì vậy hầu hết các nhà môi giới sẽ xử lý đơn đặt hàng của bạn trong khoảng thời gian chưa đến 1s.Tại sao ư ? vì thị trường giao dịch ngoại hối chuyển động rất nhanh và nhiều nhà môi giới không theo kịp thị trường hoặc cũng có thể nhà môi giới cố tình chậm trễ để gian lận vài pip của bạn ngay cả khi thị trường chạy chậm.

*Báo giá lại

Báo giá lại là phương thức thực thi lệnh không công bằng của nhà môi giới, nó xảy ra khi nhà môi giới của bạn không muốn thực hiện đơn hàng của bạn với giá mà bạn đã đặt hàng và làm chậm trễ việc xử lý đơn đặt hàng của bạn vì lợi ích của họ.

· Điều này diễn ra như thế nào ?

-Bạn quyết định mua 1 cặp tiền tệ ở giá nhất định

-Bạn làm lệnh đặt 1 đơn hàng.

-Nhà môi giới của bạn sẽ nhận được đơn hàng đó

-Bạn nhận được 1 thông báo từ nhà môi giới là báo giá lại trên nên tảng giao dịch mà bạn đang sử dụng

-Bạn có thể hủy đơn hàng hoặc chấp nhận tiếp tục đơn hàng với mức giá tệ hơn.

· Làm thế nào để bạn có thể tránh được điều này.

– Tìm hiểu và chọn ra một nhà môi giới uy tín với chính sách không báo giá lại

– Đặt lệnh chờ : đồng nghĩa với việc bạn đang muốn cho nhà môi giới của bạn biết rằng bạn chỉ mở lệnh đặt hàng tại giá nhất định hoặc là giá tốt hơn.